Δελτία Τιμών

ΤΙΜΕΣ 23/6/2024

ΤΙΜΕΣ 20/6/2024

ΤΙΜΕΣ 18/6/2024

ΤΙΜΕΣ 16/6/2024

ΤΙΜΕΣ 13/6/2024

ΤΙΜΕΣ 11/6/2024

ΤΙΜΕΣ 6/6/2024

ΤΙΜΕΣ 2/6/2024

ΤΙΜΕΣ 23/5/2024

ΤΙΜΕΣ 19/5/2024

ΤΙΜΕΣ 14/5/2024

ΤΙΜΕΣ 7/5/2024

ΤΙΜΕΣ 25/4/2024

ΤΙΜΕΣ 23/4/2024

ΤΙΜΕΣ 21/4/2023

ΤΙΜΕΣ 16/4/2024

ΤΙΜΕΣ 14/4/2024

ΤΙΜΕΣ 9/4/2024

ΤΙΜΕΣ 7/4/2024

ΤΙΜΕΣ 4/4/2024

ΤΙΜΕΣ 2/4/2024

ΤΙΜΕΣ 28/3/2024

ΤΙΜΕΣ 26/3/2024

ΤΙΜΕΣ 21/3/2024

ΤΙΜΕΣ 19/3/2024

ΤΙΜΕΣ 14/3/2024

ΤΙΜΕΣ 12/3/2024

ΤΙΜΕΣ 10/3/2024

ΤΙΜΕΣ 5/3/2024

ΤΙΜΕΣ 3/3/2024

ΤΙΜΕΣ 29/2/2024

ΤΙΜΕΣ 22/2/2024

ΤΙΜΕΣ 20/2/2024

ΤΙΜΕΣ 13/2/2024

ΤΙΜΕΣ 11/2/2024

ΤΙΜΕΣ 6/2/2024

ΤΙΜΕΣ 4/2/2024

ΤΙΜΕΣ 30/1/2024

ΤΙΜΕΣ 28/1/2024

ΤΙΜΕΣ 21/1/2024

ΤΙΜΕΣ 16/1/2024

ΤΙΜΕΣ 11/1/2024

ΤΙΜΕΣ 9/1/2024

ΤΙΜΕΣ 7/1/2024

ΤΙΜΕΣ 4/1/2024

ΤΙΜΕΣ 28/12/2023

ΤΙΜΕΣ 17/12/2023

ΤΙΜΕΣ 14/12/2023

ΤΙΜΕΣ 10/12/2023

ΤΙΜΕΣ 30/11/2023

ΤΙΜΕΣ 28/11/2023

ΤΙΜΕΣ 26/11/2023

ΤΙΜΕΣ 21/11/2023

ΤΙΜΕΣ 16/11/2023

ΤΙΜΕΣ 14/11/2023

ΤΙΜΕΣ 9/11/2023

ΤΙΜΕΣ 5/11/2023

ΤΙΜΕΣ 2/11/2023

ΤΙΜΕΣ 7/9/2023

ΤΙΜΕΣ 5/9/2023

ΤΙΜΕΣ 3/9/2023

ΤΙΜΕΣ 31/8/2023

ΤΙΜΕΣ 29/8/2023

ΤΙΜΕΣ 24/8/2023

ΤΙΜΕΣ 20/8/2023

ΤΙΜΕΣ 17/8/2023

ΤΙΜΕΣ 13/8/2023

ΤΙΜΕΣ 8/8/2023

ΤΙΜΕΣ 5/8/2023

ΤΙΜΕΣ 1/8/2023

ΤΙΜΕΣ 23/7/2023

ΤΙΜΕΣ 20/7/2023

ΤΙΜΕΣ 16/7/2023

ΤΙΜΕΣ 13/7/2023

ΤΙΜΕΣ 9/7/2023

ΤΙΜΕΣ 6/7/2023

ΤΙΜΕΣ 4/7/2023

ΤΙΜΕΣ 2/7/2023

ΤΙΜΕΣ 27/6/2023

ΤΙΜΕΣ 25/6/2023

ΤΙΜΕΣ 20/6/2023

ΤΙΜΕΣ 18/6/2023

ΤΙΜΕΣ 13/6/2023

ΤΙΜΕΣ 11/6/2023

ΤΙΜΕΣ 8/6/2023

ΤΙΜΕΣ 6/6/2023

ΤΙΜΕΣ 4/6/2023

ΤΙΜΕΣ 30/5/2023

ΤΙΜΕΣ 28/5/2023

ΤΙΜΕΣ 23/5/2023

ΤΙΜΕΣ 21/5/2023

ΤΙΜΕΣ 18/5/2023

ΤΙΜΕΣ 16/5/2023

ΤΙΜΕΣ 11/5/2023

ΤΙΜΕΣ 7/5/2023

ΤΙΜΕΣ 4/5/2023

ΤΙΜΕΣ 2/5/2023

ΤΙΜΕΣ 27/4/2023

ΤΙΜΕΣ 11/4/2023

ΤΙΜΕΣ 9/4/2023

ΤΙΜΕΣ 4/4/2023

ΤΙΜΕΣ 30/3/2023

ΤΙΜΕΣ 28/3/2023

ΤΙΜΕΣ 26/3/2023

ΤΙΜΕΣ 23/3/2023

ΤΙΜΕΣ 21/3/2023

ΤΙΜΕΣ 19/3/2023

ΤΙΜΕΣ 16/3/2023

ΤΙΜΕΣ 12/3/2023

ΤΙΜΕΣ 9/3/2023

ΤΙΜΕΣ 7/3/2023

ΤΙΜΕΣ 5/3/2023

ΤΙΜΕΣ 2/3/2023

ΤΙΜΕΣ 28/2/2023

ΤΙΜΕΣ 23/2/2023

ΤΙΜΕΣ 21/2/2023

ΤΙΜΕΣ 19/2/2023

ΤΙΜΕΣ 16/2/2023

ΤΙΜΕΣ 12/2/2023

ΤΙΜΕΣ 9/2/2023

ΤΙΜΕΣ 7/2/2023

ΤΙΜΕΣ 2/2/2023

ΤΙΜΕΣ 29/1/2023

ΤΙΜΕΣ 26/1/2023

ΤΙΜΕΣ 24/1/2023

ΤΙΜΕΣ 22/1/2023

ΤΙΜΕΣ 19/1/2023

ΤΙΜΕΣ 17/1/2023

ΤΙΜΕΣ 15/1/2023

ΤΙΜΕΣ 12/1/2023

ΤΙΜΕΣ 10/1/2023

ΤΙΜΕΣ 8/1/2023

ΤΙΜΕΣ 5/1/2023

ΤΙΜΕΣ 3/1/2023

Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός 2016
Κατεβάστε το αρχείο
Ισολογισμός 2017
Κατεβάστε το αρχείο
Ισολογισμός 2018
Κατεβάστε το αρχείο
Ισολογισμός 2019
Κατεβάστε το αρχείο
Ισολογισμός 2020
Κατεβάστε το αρχείο
Ισολογισμός 2021
Κατεβάστε το αρχείο
Ισολογισμός 2022
Κατεβάστε το αρχείο