Νέα - Ανακοινώσεις

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2023 - Έκτακτη Γενική Συνέλευση

16/1/2023 9:20:47 πμ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ


Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμίαν
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
¨ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨


Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
¨ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨


Το Διοικητικό Συμβούλιο της εν Λαρίσης εδρευούσης εταιρίας υπό την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
¨ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨ κατά την συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2023 σύμφωνα με τον Νόμο 4548 περί Α.Ε. ως ισχύει σήμερον και του άρθρου 10 του εγκεκριμένου καταστατικού της εταιρίας, συγκαλεί διά την 01ην Φεβρουαρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας μας στο 8ον χλμ. Λάρισας – Συκουρίου με θέματα ημερησίας διατάξεως:

  1. Ενημέρωση των μετόχων και λήψης απόφασης για την επέκταση της διάρκεια ζωής της εταιρείας.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης από τους εταίρους σχετικά με την ανάγκη κατασκευής κλιμάκων ( σκαλών ) εσωτερικών ή εξωτερικών - στα καταστήματα.
    Οι κ.κ. μέτοχοι για να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν απολύτως προς τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρίας και του Νόμου 4548 περί Α.Ε.


Εν Λαρίση 11 – 1 – 2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ